LDP Timer

Đây là một quicknote của mình, để lưu lại các timer quan trọng được sử dụng trong LDP

1. LDP Hello Interval – Hello Timer

 • Là khoảng thời gian giữa các lần gửi gói tin Hello messages.
 • Giá trị mặc định của Cisco Router là 5s/1 message.
 • Câu lệnh đối với Cisco:
  R1(config)#mpls ldp discovery hello interval <1-65535 sec>

2. LDP Hold Timer

 • Là khoảng thời gian để LDP Session bị ‘go down’ (tèo) nếu Router không nhận được bản tin hello nào trong khoảng thời gian Hold Timer.
 • Mỗi khi nhận được 1 bản tin, LDP Hold Timer sẽ được reset về 0.
 • Câu lệnh đối với Cisco:
  R1(config)#mpls ldp discovery hello holdtime <1-65535 sec>

3. LDP Back-off Timer (or Exponetial Back-off Timer)

 • Trong quá trình thiết lập phiên LDP, khi bản tin LDP Initialization thất bại (do 2 LSRs không thống nhất được các tham số cho LDP session), LDP Backoff Timer sẽ được khởi động, và LSR sẽ định kỳ gửi lại bản tin LDP Initialization (retry) sau mỗi lần backoff-timer này exprire.
 • Khái niệm backoff-timer exprire: Trong lần đầu retry, LSR sẽ chờ 1 khoảng thời gian = giá trị của backoff timer do người dùng cấu hình để gửi bản tin LDP Initialization. Ở lần tiếp theo, LSR sẽ chờ 1 khoảng thời gian = 2 lần khoảng thời gian nó chờ ở lần trước rồi mới retry. Backoff timer cứ thế tăng cho đến khi nó đạt được (reached) giá trị max-backoff-timer đã được cấu hình từ trước. Khi đó, LSR sẽ không tăng thời gian chờ nữa mà cứ sau 1 khoảng thời gian max-backoff-timer nó lại retry gửi bản tin LDP Initialization.
 • Câu lệnh đối với Cisco:
  R1(config)#mpls ldp backoff (initial-backoff) (maximum-backoff)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s