[OSPF] Incremental SPF

Trước tiên điểm qua một vài thuật ngữ liên quan đến vấn đề này: Shotest Path Tree (STP): Cây đường đi ngắn nhất được tính toán từ giải thuật Dijktra’s Shortest Part First. Trong đó chỉ rõ đường đi ngắn nhất từ root (là router thực hiện giải thuật) tới các node trong mạng (đồ … Continue reading [OSPF] Incremental SPF

Advertisements

[BGP] Các loại thuộc tính (Attribute)

Chúng ta có 4 nhóm attribute được quy ước trong BGP: well-known mandatory BGP router phải biết và xử lý được attribute này. Các thuộc tính loại này luôn được gửi ra cùng route khi Update well-known discretionary BGP router phải biết và xử lý được attribute này. Các thuộc tính loại này có thể … Continue reading [BGP] Các loại thuộc tính (Attribute)

[OSPF] Stub, Totally Stub, NSSA và Totally NSSA area

Hi all, hôm nay mình cùng điểm qua 4 loại area đặc biệt trong OSPF: Stub area, Totally Stub area, NSSA area và Totally NSSA area. Đầu tiên, cần phải hiểu là tại sao chúng ta lại cần định nghĩa các loại area này. Như mọi người đã biết (hoặc chưa biết thì mình sẽ … Continue reading [OSPF] Stub, Totally Stub, NSSA và Totally NSSA area